Платформа Евроизбори 2014

ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ ЗАДАЧИ НА БСП В ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014

За националните задачи на БСП
в изборите за Европейски парламент 2014
Резолюция на 48-ия конгрес на БСП

Българска Социалистическа Партия

Българска Социалистическа Партия

За БСП европейската политика е път за постигане на нашите национални цели - социално-икономически напредък и повишаване на заетостта, намаляване на бедността и неравенствата между хората и държавите, развитие на общините и регионите. Не бихме постигнали тези цели, ако не участваме активно в промяната на Европейския съюз и неговата политика.

В началото на 2013 г. 48-ият конгрес на БСП обяви курс на радикална промяна - за демократична и социална България. В условията на съвременния финансов капитализъм радикалните леви реформи са тези, чрез които можем да постигнем превес над неолибералната политика и да спрем засилването на крайния национализъм и популизъм в страната и в Европа. В съответствие с този курс ние предложихме нашата предизборна платформа "За достоен живот в България".

В процес на изпълнение са редица от обявените от нас предизборни ангажименти. През изминалите месеци се извърши значителна работа и се постигнаха резултати за стабилизиране на страната, за възстановяване на демократичния процес, за социални подобрения - за отглеждане на деца, за увеличаване на доходите на най-бедните работещи, за стимули за заетост на млади хора и други.

2014 е годината, в която трябва да започне реализацията на най-важната част от обявената радикална промяна - за създаване на производителна икономика, за повишаване на заетостта и за чувствително намаляване на бедността. Тази част, която отличава нашата управленска политика, е:

Програма за реиндустриализация на страната, включително възстановяване на индустриални предприятия с национално и регионално значение;
Ограничаване на монополите и премахване на картелите;
Засилен контрол върху финансовия капитал, така че да работи в интерес на реалната икономика и на гражданите;
Прилагане на принципа "обществените средства - за обществени нужди - предимно в обществени заведения", според който да се финансират образованието и здравеопазването;
Подготовка за преход към прогресивно облагане на доходите на физическите лица чрез въвеждане на семейно подоходно облагате.
Казано с едно изречение: ние сме за замяна на "плоското мислене" и на плоската политика с прогресивна. Това е пътят към възстановяване на социалната справедливост. В това ние виждаме залога за успеха на правителството. Това ясно трябва да се разбере и от кабинета, и от партиите, които го подкрепят.

БСП като национална и европейска лява партия ще работи в институциите на Европейския съюз и в страната за решаване на следните национални задачи:

>> Максимално оползотворяване на средствата за "европейската младежка гаранция" и за допълнителни национални мерки за създаване на нови възможности за работа на млади хора до 29 години.

>> Ефективно използване на европейските фондове и засилване на политиката на сближаване като начин за постигане на развитие и за ограничаване на бедността и неравенствата, за подобряване на здравеопазването, образованието и науката;

>> Използване на европейските правила за промяна в разпределянето на земеделските субсидии за ускорено развитие на отраслите, които създават най-висока заетост и добавена стойност, както и за балансирано развитие на земеделското производство - балансирано между отделните подотрасли в него и между големите и малките стопанства - с приоритетно подпомагане на дребните и средните производители, включително на кооперациите;

>> Въвеждане в националното законодателство на прилагани в страни от Европейския съюз изисквания за придобиване на земеделска земя с цел да се гарантира нейното използване за производство на земеделска продукция, а не за спекулативни цели;

>> Провеждане на активна регионална политика за балансирано развитие на регионите, за подпомагане на изостаналите, сред които са повечето български региони и най-вече Северозападният;

>> Реализация на големи енергийни проекти - "Южен поток", ядрени проекти - за удължаване на срока на експлоатация на V и VI блок на "АЕЦ-Козлодуй" и подготовка за изграждане на нов блок, рестартиране на проекта "АЕЦ-Белене";

>> Позоваване на европейската солидарност за привличане на по-голяма финансова и техническа помощ за посрещане на проблемите с емигрантите и бежанците;

>> Отстояване на недискриминационни условия за реално включване на българските граждани в общия европейски трудов пазар;

>> Продължаване на усилията за присъединяване на България към Шенгенската зона;

>> Изработване на позиция по подготвяното споразумение за търговско-икономическо трансатлантическо партньорство, което ще засегне всички граждани и страни от ЕС;

>> Активно участие в инициативи за въвеждане на общи стандарти за определяне на минималните доходи в страните от ЕС;

>> Подкрепа на европейско ниво на предложения за ограничаване на "сивите зони" и данъчните убежища (за офшорния капитал); за въвеждане на данък върху финансовите транзакции и други мерки за ограничаване на спекулациите на финансовия сектор.

За решаването на тези задачи разчитаме на националната държава и на Европейския съюз. Това налага промяна и на българската държава, и на ЕС. Изисква активна роля на държавата като собственик, инвеститор и регулатор. Изисква институции на Европейския съюз, за които интересите на европейските граждани стоят пред исканията на големите корпорации и търговски банки.

Решаването на изброените национални задачи в предстоящите избори за Европейски парламент ни дава възможност да направим още по-важен избор:

За ускорено икономическо възстановяване вместо продължаване на икономическата деградация;
За постигане на социална справедливост вместо задълбочаване на социалното неравенство;
За решително ограничаване на корупцията и злоупотребите с власт вместо лица и икономически групи, облагодетелствани от предишното управление, да се домогват до още повече власт и богатство сега;
За развитие на българската нация вместо задълбочаване на демографския колапс;
За съграждане на социална и солидарна Европа вместо живот под властта на корпорациите в разединена Европа.
Посочените проблеми и задачи ни карат да търсим двустранни и многостранни партньорства в рамките на Европейския съюз, включително като отчитаме групирането на интересите по посока Изток - Запад и Север - Юг.

Като членове на Европейския съюз ние сме за развитие на източното партньорство, на отношенията със страните от Западните Балкани и Черноморския регион. Смятаме да използваме преговорните процеси за членство в ЕС за поставяне на спорни въпроси със съседни страни, включително за необосновани исторически претенции, както и за обезщетяване на тракийските бежанци в случай, че тези проблеми не намерят решение на двустранно ниво.

Ние сме за развитие на активни и приятелски отношения с Русия при зачитане на взаимните интереси и при съобразяване с европейските правила. Ние също така сме за активно участие във формата за икономическо сътрудничество между държавите от Централна и Източна Европа, от една страна, и Китай, от друга.

Сега Европейският съюз е на политическия кръстопът. БСП се противопоставя на антиевропейските тенденции. Ние сме за развитие на Европейския съюз чрез въвеждане на повече общи стандарти, а не чрез по-голяма централизация и отслабване на ролята на националните институции.

Само национално отговорна и единна партия може да реши толкова амбициозни и трудни задачи, да обедини и други леви и патриотични организации, да бъде част от политическия и гражданскиs съюз на социалисти и демократи в Европейския парламент. Такава партия хората на труда и другите избиратели на левицата искат да видят в лицето на БСП.

Затова се ангажираме с решаването на тези задачи. За тях ще работят избраните от вас депутати от Коалиция за България в Европейския парламент.

В предстоящите избори БСП продължава усилията си да върне България на хората. Тази най-важна задача налага с общи усилия:

Да национализираме приватизираната политика!

Да европеизираме българските политически нрави!

Да отстояваме националните интереси в Европейския съюз!

БСП работи за модерна, просперираща и справедлива България! За социална България в социална Европа!