Нашите кандидати за народни представители

Кандидати за народни представители

Явор Куюмджиев

Явор Куюмджиев

Явор Бориславов Куюмджиев - роден на 14.09.1970 г. Завършил е Чешкия  технически университет  и Техническия университет в София. Магистър по компютърни технологии;  магистър по бизнес администрация от Рочестърски технологичен институт -USА, бизнес училище в Прага. Работил е като заместник-генерален директор външна търговия на "Шкода-Прага"АД, Директор на представителството в България и съветник на Гененералния директор на "Шкода-Ядрено машиностроене" АД. Ръководил е проекти в енергетиката в Швеция, Чехия, Словакия. Заместник -министър на икономиката и енергетиката от 2007 до 2009г.
Владее английски, руски, чешки, немски, френски и словашки езици.

Светослав Стефанов

Светослав Стефанов

Светослав Иванов Стефанов - роден на 05.11.1970 г. с висше образование -"медицина"; Ръководител на Групова практика "Хелиос"; Председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Търговище; общински съветник - заместник-председател на постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и туризъм.
Владее английски, френски и руски езици.

Николай Черкезов

Николай Черкезов

Николай Цонев Черкезов- роден на 26.03.1974 г. Завършил е висше образование - ВИХВП-Пловдив-  инженер-технолог. Работи като Ръководител  производство  във фирма "Роса"-Попово. Общински съветник, ръководител на групата съветници от БСП. Заместник-председател на ОбС на БСП-Попово.

Илия Илиев

Илия Илиев

Илия Светлозаров Илиев - роден на 16.03.1985 г. Завършил е висше образование магистърска степен във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", спец. "Социална психология" и СА "Д. А. Ценов", спец. "Фирмен мениджмънд и контролинг". Работи като психолог в Комплекс за психично здравни грижи в общността гр. Търговище, кв. Бряг. Председател на НПО "Сдружение на психолозите" - гр. Търговище.

Албена Рашева

Албена Рашева

Албена Георгиева Рашева - родена на 12.02.1971 г. с висше образование, спец. "Математика и информатика"; Помощник-директор по учебната дейност на Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов"-Търговище;  член на Националния съвет на БСП - член на Съвета по наука, образование, иновации и квалификация; общински съветник - Председател на постоянна комисия  по образование, култура, културно-историческо наследство и вероизповедания.
Владее английски и руски езици.

Кръстинка Железова

Кръстинка Железова

Кръстинка Йорданова Железова - родена на 14.11.1955 г. Завършила е висше образование магистърска степен във ВПИ "Константин Преславски", спец. "Българска филология". Работи като учител в ОУ "Св. Кл. Охридски" гр. Попово. Член на ОбС на БСП гр. Попово и ОблС на БСП. Владее руски език.

Светослав Загоров

Светослав Загоров

Светослав Христов Загоров - роден на 27.04.1968 г. с висше образование - "Икономика и финанси"; работил в Информационно обслужване -клон Търговище, БТК, директор на Обединена българска банка-клон Търговище. В момента е административен директор на "Електромонтажно управление" -Търговище; общински съветник - председател на постоянна комисия по общинска собственост, икономическа политика, финансии, бюджет, данъци и такси.
Владее английски език.

Веселин Веселинов

Веселин Веселинов

Веселин Маринов Веселинов - роден на 06.07.1981 г. Завършил е висше образование магистърска степен в РУ "Ангел Кънчев", спец. "Информатика". Работи като младши експерт в Общинска администрация - община Антоново. Председател на МО на БСП - гр. Антоново. Владее английски език.