Местни Избори 2015: Нашите кандидати

Кандидат за кмет:

Диан Дончев, кандидат за кмет

Диан Дончев, кандидат за кмет

Диан Цонев Дончев - Роден е на 15 май 1962 г. Завършил е в I СОУ "Св. Седмочисленици". Висшето си образование със специалност "История" получава във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", след което учи и завършва Академия на МВР - специалност "Национална сигурност". Работил е като младежки ръководител, в системата на МВР и ДАНС. Бил е директор на териториална дирекция "Национална сигурност" в градовете Шумен и Търговище. Понастоящем е директор на дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" в община Търговище. Женен е и има две дъщери.
Владее руски и турски език.

Кандидати за общински съветници:

1.

д-р Красимир Мирев, лекар

д-р Красимир Мирев, лекар

д-р Красимир Митев Мирев - Роден е на 15 юли 1949 г. Завършил е в I СОУ "Св. Седмочисленици". Висшето си образование получава във ВМИ - Варна, специалност "Медицина". След което работи като хирург в МБАЛ - Търговище, началник на хирургическо отделение и главен лекар на МБАЛ - Търговище. В четири последователни мандата той е кмет на община Търговище. Бил е народен представител от групата на БСП в 7-мото ВНС, член на Националния съвет на БСП. От март 2004 г., до 2008 г., е председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в България, а от февруари 2007 г., е вицепрезидент на Комитета на регионите в Европейския съюз - Брюксел.
По време на неговото управление община Търговище успешно утвърждава местното самоуправление, постига много добра финансова стабилност. Той провежда успешни политики за младите хора в общината, за децата и подрастващите, за възрастните хора и хората в неравностойно положение.
Владее руски и английски език.
2.

Румен Такоров, инженер

Румен Такоров, инженер

Румен Иванов Такоров - Роден на 26 март 1955 г. Завършил е в I СОУ "Св. Седмочисленици". Висшето си образование завършва във ВИАС - София със специалност "Строително инженерство". Работил е като заместник кмет на община Търговище, в ОПУ - Търговище. Бил е три последователни мандата народен представител от листата на БСП. В момента работи в "Пътинженеринг строй" - Търговище. Член е на Националния съвет на БСП.
Владее руски език.
3.

Татяна Коджаманова, икономист

Татяна Коджаманова, икономист

Татяна Титкова Коджаманова - Родена на 3 януари 1977 г. Завършва СА "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и Контрол". Работи като икономически директор на "Мебел стил" ООД - Търговище.
Владее английски език.
4.

Светослав Загоров, финансист

Светослав Загоров, финансист

Светослав Христов Загоров - Роден на 27 април 1968 г. Висшето си образование получава във ВИНС - Варна, специалност "Социално-икономическа информация". Работил е в Информационно обслужване - клон Търговище, БТК, директор на Обединена българска банка - клон Търговище. В момента е административен директор на "Електромонтажно управление" - Търговище; общински съветник - председател на постоянна комисия по общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет, данъци и такси.
Владее английски език.
5.

Никола Станчев, финансист

Никола Станчев, финансист

Никола Иванов Станчев - Роден е на 8 март 1979 г. Висшето си образование завършва в САДА "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство на бюджетните предприятия". Работи като главен счетоводител в Сдружение "Център за регионално развитие".
Владее английски език.
6.

д-р Светослав Стефанов, лекар

д-р Светослав Стефанов, лекар

д-р Светослав Иванов Стефанов - Роден на 05 ноември 1970 г. С висше образование специалност "Медицина" във ВМУ - Варна и специалност "Здравен мениджмънт" в САДА "Димитър Ценов". Ръководител е на Групова практика "Хелиос", председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Търговище, общински съветник - заместник-председател на постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и туризъм.
Владее английски, френски и руски езици.
7.

Василена Михайлова, инженер

Василена Михайлова, инженер

Василена Симеонова Михайлова - Родена на 21 юли 1968 г. Завършила е ВСУ "Черноризец Храбър" - Варна, специалност "Инженерство ПБВН". Работи като регионален мениджър на североизточна България на "Екобулпак" АД и управител на "Еко комерс" ЕООД - Търговище, общински съветник
Владее английски език.
8.

Йордан Ботунски, икономист

Йордан Ботунски, икономист

Йордан Любенов Ботунски - Роден на 17 декември 1959 г. Завършил е СА "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Счетоводство и контрол". Председател е на ОКС - Търговище.
Владее руски език.
9.

Илия Илиев, психолог

Илия Илиев, психолог

Илия Светлозаров Илиев - Роден е на 16 март 1985 г. Завършил е социална психология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и СА "Димитър Ценов", специалност "Фирмен мениджмънт и контролинг". Председател на НПО "Сдружение на психолозите" - гр. Търговище. Член е на Младежкото обединение на БСП - Търговище. Работи като областен координатор на БСП в Търговище.
Владее английски език.
10.

Емил Димитров, бизнесмен

Емил Димитров, бизнесмен

Емил Александров Димитров - Роден е на 23 август 1959 г. Завършил е в Аграрен университет гр. Пловдив, специалност "Агроинженер". Управител е на "Агродимекс" ООД - Търговище, общински съветник в три последователни мандата, председател на постоянна комисия по Териториално-селищно устройство и развитие на населените места, околна среда, транспорт и аграрна политика.
Владее английски език.
11.

Албена Рашева, педагог

Албена Рашева, педагог

Албена Георгиева Рашева - Родена на 12 февруари 1971 г. С висше образование, специалност "Математика и информатика". Работи като помощник-директор по учебната дейност на Професионална гимназия по икономическа информатика "Джон Атанасов"-Търговище, член е на Националния съвет на БСП, общински съветник - председател на постоянна комисия по образование, култура, културно-историческо наследство и вероизповедания.
Владее английски и руски език.
12.

Добрин Добрев, икономист

Добрин Добрев, икономист

Добрин Светославов Добрев - Роден на 1 ноември 1973 г. Завършил е СА "Димитър Ценов" - Свищов, специалност "Корпоративно дело". Директор е на ОП "СОД" към община Търговище.
Владее руски и английски език.
13.

Николай Златков, студент

Николай Златков, студент

Николай Милчев Златков - Роден е на 19 май 1989 г. Работи в сферата на спорта като домакин на спортни имоти към община Търговище и е треньор по баскетбол на подрастващи към БК "Светкавица". Завършва специалност "Индустриален мениджмънт" в РУ "Ангел Кънчев".
Владее английски език.
14.

Александър Кадънов, IT специалист

Александър Кадънов, IT специалист

Александър Георгиев Кадънов - Роден е на 20 декември 1982 г. Висшето си образование получава в ТУ - Варна със специалност "Компютърни системи и технологии". Работи като управител на "ЕПСА УЕБ" ЕООД - Търговище. Кандидат е за кмет на село Певец. Член е на Младежкото обединение на БСП.
Владее английски и руски език.
15.

Десислава Петрова, юрист

Десислава Петрова, юрист

Десислава Евгениева Петрова - Родена на 21 ноември 1984 г. Завършила е "Право" в РУ "Англел Кънчев". Работи като старши юрисконсулт в община Търговище. Член е на Младежкото обединение на БСП.
Владее английски език.
16.

Атанас Цанев, филолог

Атанас Цанев, филолог

Атанас Петков Цанев - Роден е на 12 март 1954 г. Завършил е ВПИ - Шумен и СУ "Климент Охридски", специалност "Руска филология". Директор е на ПГИЧЕ "Митрополит Андрей" - Търговище.
Владее руски език.
17.

Веселин Станчев, икономист

Веселин Станчев, икономист

Веселин Стоянов Станчев - Роден е на 27 юни 1980 г. Завършил е в Икономически университет - Варна, специалност "Международен бизнес". Работил е в БКС - Търговище. Член е на Младежкото обединение на БСП- Търговище.
Владее английски и немски език.
18.

Ваня Иванова, педагог

Ваня Иванова, педагог

Ваня Петрова Иванова - Родена е на 3 юли 1979 г. Завършила е в ШУ "Епископ Софроний", специалност "Начална училищна педагогика" и във ВИУ - Варна, специалност "Икономика". Работи като старши начален учител в I ОУ "Христо Ботев" - Търговище.
Владее английски език.
19.

Ивелина Арсова, студент

Ивелина Арсова, студент

Ивелина Стилиянова Арсова - Родена е на 13 юли 1994г. Завършила е ПГТХВТ "Алеко Константинов", специалност "Организатор на туризма и свободното време". В момента е студент в специалност "Бизнес мениджмънт" в РУ "Ангел Кънчев". Работи като сътрудник в Общински съвет на БСП. Член на Младежкото обединение на БСП.
Владее английски език.
20.

Албена Недева, педагог

Албена Недева, педагог

Албена Иванчева Недева - Родена на 5 декември 1971 г. Завършила е в ППУ "Дочо Михайлов" - Силистра, специалност "Химия-физика, трудово обучение". Работи в НЧ "Будител 1927" с. Баячево, председател е на Общински читалищен съвет.
Владее английски език.
21.

Цончо Денев, художник

Цончо Денев, художник

Цончо Стойнов Денев - Роден на 18 юли 1954 г. Завършил е в Национална художествена академия - София, специалност "Графика". Той е художник и е директор е на Художествена галерия "Н. Маринов" - Търговище.
Владее руски език.
22.

д-р Христо Георгиев, ветеринарен лекар

д-р Христо Георгиев, ветеринарен лекар

д-р Христо Петров Георгиев - Роден е на 27 октомври 1939 г. Завършил е ВВМИ - София, специалност "Ветеринарна медицина". Секретар е на ОбК на Комунистическа партия на България.
Владее руски език.
23.

Росица Марчева, застраховател

Росица Марчева, застраховател

Росица Димова Марчева - Родена на 10 ноември 1952 г. Завършила е средно икономическо образование със специалност "Счетоводство и контрол". Работи като мениджър в "Булстрад живот", областен председател е на ПП "Движение за социален хуманизъм".
Владее руски и английски език.
24.

Ленин Иванов, журналист

Ленин Иванов, журналист

Ленин Петров Иванов - Роден на 19 май 1936 г. Завършил е в СУ "Климент Охридски", специалност "Журналистика". Член на Партия на българските комунисти.
Владее руски език.
25.

Велислава Величкова, юрист

Велислава Величкова, юрист

Велислава Илиева Величкова - Родена на 5 октомври 1989 г. Завършила е "Право" в СУ "Климент Охридски". Член е на Младежкото обединение на БСП.
Владее английски език.
26.

Марио Димитров, управител на ресторант

Марио Димитров, управител на ресторант

Марио Димитров Димитров - Роден на 27 септември 1989 г. Завършил е в ПГИИ "Джон Атанасов", специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело". Управител е на механа "Касърова къща". Член е на Младежкото обединение на БСП.
Владее английски език.
27.

Маргарит Маринов, бизнесмен

Маргарит Маринов, бизнесмен

Маргарит Маринов Йорданов - Роден на 25 юни 1953 г. Завършил е СПТУ по машиностроене. Управител е на "Мариновгаз" ООД.
28.

д-р Стойне Миланов, ветеринарен лекар

д-р Стойне Миланов, ветеринарен лекар

д-р Стойне Николов Миланов - Роден е на 28 август 1957 г. Завършил е във ВИВМ - Стара Загора, специалност "Ветеринарна медицина". Работи като главен инспектор ОДБХ - Търговище.
Владее руски и английски език.
29.

Николета Александрова, философ

Николета Александрова, философ

Николета Денчева Александрова - Родена на 6 декември 1984 г. Завършила е във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "Философия". Работи като специалист в община Търговище. Член е на Младежкото обединение.
Владее английски език.
30.

Костадинка Христова, икономист

Костадинка Христова, икономист

Костадинка Милкова Христова - Родена е на 4 юни 1945 г. Завършила е ВИИ "Карл Маркс" - София, специалност "Икономика". Председател е на Областният съвет на БАС - Търговище.
Владее руски и английски език.
31.

Руслан Стойнев, инжeнер, кандидат за кмет на с. Стража

Руслан Стойнев, инжeнер, кандидат за кмет на с. Стража

Руслан Христов Стойнев - Роден на 8 май 1988 г. Завършил в НВУ - Шумен, специалност "Комуникационна техника и технологии". Работи като служител в "Кауфланд". Кандидат е за кмет на село Стража. Член е на Младежкото обединение на БСП - Търговище.
Владее английски език.
32.

Кристин Александрова, студент

Кристин Александрова, студент

Кристин Андреева Александрова - Родена е на 1 септември 1995 г. Завършила е в ПГИЧЕ "Митрополит Андрей". В момента е студент във ВПИ - Шумен. Член е на Младежкото обединение на БСП - Търговище.
Владее английски език.
33.

Венета Янева, филолог

Венета Янева, филолог

Венета Кръстева Янева - Родена е на 8 януари 1974 г. Завършила е в ШУ "Константин Преславски", специалност "Английска филология" и в ЮУ "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност "География". Работи като старши учител в IV ОУ "Иван Вазов" - Търговище.
Владее английски език.