Парламентарни избори 2017: Нашите кандидати

Кандидати за народни представители:

1.

проф. Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

Проф. Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова - На 58 г., от град София. Висше образование, специалност: "Аграрна икономика" и "Икономическа журналистика". В продължение на 14 години е била научен сътрудник в Института по икономика и организация по селско стопанство към Селскостопанската академия.
Десет години е управител на Системата за агропазарна информация и паралелно с това е директор на Института по аграрна икономика към Селскостопанската академия, изпълнителен директор на Националния център за аграрни науки.
Била  е заместник-министър на земеделието в правителството на Сергей Станишев.
През 2012 г., започва да преподава в Нов български университет, а на предсрочните парламентарни избори през май 2013 г., е избрана за народен представител от Коалиция за България.
2.

Д-р Светослав Иванов Стефанов

Д-р Светослав Иванов Стефанов - На 46 г., от град Търговище. Висше образование, специалност "Медицина" и "Здравен мениджмънт".
Ръководител е на Групова практика "Хелиос", председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Търговище.
Председател на Общински съвет на БСП-Търговище и член на Областен съвет на БСП Търговище, два мандата е бил общински съветник.
Владее добре английски, руски и френски език.
3.

Николай Цонев Черкезов

Николай Цонев Черкезов - На 42 г., от град Попово. Висше образование, инженер-технолог  ХВП.
Работи като заместник-директор производство към "Роса" АД.
Председател на Общински съвет на БСП-Попово и член на Областен съвет на БСП-Търговище, втори мандат общински съветник.
4.

Илия Светлозаров Илиев

Илия Светлозаров Илиев - На  32 г., от град Търговище. Висше образование, специалност"Социална психология" и "Фирмен мениджмънт и контролинг".
Работи като психолог, както и като експерт по европроекти в неправителствения сектор. Почетен председател на "Сдружение на психолозите-Търговище".
Областен председател на Младежкото обединение на БСП-Търговище, областен координатор към НС на БСП. Общински съветник мандат 2015 - 2019 г.
Владее  английски език.
5.

Дарина Димитрова Георгиева

Дарина Димитрова Георгиева - На 43 г., от град Попово. Висше образование, специалност "Предучилищна и начална педагогика".
Десет години е работила като директор на детска градина, към настоящия момент е детска учителка в гр. Попово.
Председател на Общинска контролна комисия  на БСП- Попово.
6.

Бахни Пенев Бахнев

Бахни Пенев Бахнев - На 26 г., от град Попово. Висше образование, инженер-лесовъд.Работи като специалист лесовъдство в Териториално поделение на Държавно ловно стопанство "Черни лом" - Попово.
Член на Изпълнителното бюро на Общински съвет на БСП-Попово и заместник-председател на Младежки клуб на БСП-Попово.
Владее английски език.
7.

Денница Колева Тошева

Денница Колева Тошева - На 43 г., от град Попово. Висше образование, инженер-агроном.
Работила е като експерт в Областна дирекция "Земеделие" и в Община Попово.
Към момента е земеделски производител.
Заместник-председател на Общински съвет на БСП-Попово.
Владее английски език.
8.

Добрин Светославов Добрев

Добрин Светославов Добрев - На 43 г., от град Търговище. Висше образование, специалност "Корпоративно дело".
Работил е в банка, както и в Център за регионално развитие-Търговище.
Към настоящия момент е директор на Общинско предприятие "Социални и охранителни дейности".
Бивш общински съветник.
Владее добре английски и руски език.