Среща на проф. Бъчварова със земеделски производители от гр. Попово и избиратели от Сеячи и село Дралфа.