1495

Расте...

Расте…

ГЕРБ - Търговище започна предизборната си кампания с ЛЪЖА.
В някои сайтове прочетохме "ПОЗИЦИЯ" на общинските съветници от ГЕРБ - Търговище.
Цитираме: "От ГЕРБ-Търговище не подкрепиха и предложението за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на ул."Митрополит Андрей". Като мотив те посочиха, че е недопустимо атрактивен имот с площ 1 495 дка в центъра на града да се продава на толкова ниска цена, а именно 80 000 лева."
Като отминем правописните грешки, четейки това, изпадаме в ужас, но фактите са следните: става въпрос за застроен терен - бившата баня на Булевард "Митрополит Андрей". Теренът е с учредено право на строеж, със застроена площ 780. 86 кв. м. за офисно-обслужваща сграда. Съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, земя - частна общинска собственост, може да бъде закупена от собственика на законно построена върху нея сграда. Имотът е с площ 1495 КВ.М., а не цитираните 1495 дка, с данъчна оценка, извършена от лицензиран оценител - 47092,50 лв. Предложената в докладната записка и гласуваната от съветниците цена е в размер на 80000 лв. без ДДС.

Уважаеми господа и дами от ГЕРБ, намерихме връзката между предизборната кампания, ВАШАТА позиция и Карло Колоди. На Пинокио му расте носа, когато лъже…