Честит празник!

Уважаеми съграждани,
Честит ден на победата!
Честит ден на Европа!

9 май е празник на свободния дух и победа над мракобесието. Няма народ без памет, няма държавност без история.

Този ден е врязан в историческата памет на поколенията, които искат и трябва да помнят за да знаят как да продължат напред. За да говорим днес за свободна, обединена Европа. За Европа на ценностите, на достиженията и цивилизационния избор.

Честит празник!