Честит празник!


УВАЖАЕМИ БЪЛГАРСКИ УЧИТЕЛИ, ДРУГАРИ ТВОРЦИ И РАДЕТЕЛИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА,СКЪПИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ!

От името на Националния съвет на Българската социалистическа партия, на Парламентарната група  "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"  и от свое име бих искал да ви поздравя по случай 24-ти май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

Тази година има особен смисъл. Отбелязваме 1160 години от създаването на първата славянска азбука и 1150 години от Покръстването на българите. Две епохални събития, които по категоричен начин доказват мъдростта  и далновидността на нашия народ, осъществил чрез тях своя цивилизационен избор. Осъзнал, че без книжнина на собствен език, без образование за всички деца, няма и бъдеще. И, че силата на държавата е и в духовните крепежи, в поддържането и развитието на културната памет, на знанието, в достъпа на всеки гражданин до тях. Тези завети, премина ли през епохата на Възраждането, осъществявани в свободния ХХ век, ние сме длъжни не само да запазим, но и да развиваме съобразно съвременните реалности.
Във времена, в които силата и волята на българския народ за кой ли път са подложени на изпитание, днешният празник напомня, че истинските водачи на нацията ни винаги са били учителите, хората на културата и науката. Ние като общество им дължим дълбок и сме задължени не само в дните на празниците, но и в ежедневието си да направим  всичко по силите си техният труд да бъде отново въздигнат на полагащата му се висота. Длъжни сме да направим реални стъпки към подобряване социалния статут на българския учител, на българския учен, на българския писател, на човека на изкуството, да осигурим възможности за развитието на българската книга и духовност.

Днес ние, българските социалисти, споделяме нашата тревога за бъдещето на българското училище. В Народното събрание се обсъжда проект за нов закон за предучилищното и училищно образование, внесен от ГЕРБ и подкрепян от коалиционните му партньори Реформаторския блок, АБВ, Патриотичния фронт. Този проектозакон разрушава онези традиции на българското образование, които гарантират достъп до образованието и равенство на българските деца, независимо от имущественото състояние на родителите. Този проектозакон разрушава и онази вътрешна характеристика на българското училище - да сплотява младите поколения, да бъде територия за социален и духовен опит.

Ние предупреждаваме, и то в навечерието на светлия празник 24-ти май, че тези законодателни решения ще обрекат нацията ни на още по-тежка духовна криза, на неграмотност и безперспективност. Те ще задълбочат икономическата диференциация в обществото, регионалните различия. Тревожим се, че училището - вече и "по закон" - ще произвежда неравенства, вместо да помага за тяхното преодоляване. Проектозаконът включва норми, които ще увеличат броя на отпадащите от образованието деца. В риск са поставени общественият характер на българското образование и единството на образователната система; утвърждават се елементи, характерни за други култури, за други държави, непригодни за българските условия. Надяваме се, че при по-нататъшното обсъждане на закона именно вие, учителите, ще отделите "зърното от плявата", ще откроите рисковете, ще бъдете защитници на националния интерес. Без вашата активност и професионална смелост българското училище няма да има перспективно бъдеще. Ще си позволим да напомним: "Един народ не може да бъде затрит, ако той не се е пригласил само за това. Не може и да бъде унижен, ако сам не позволи".
Уверявам ви, че БСП и ПГ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"  ще отстояват и за напред разбирането, че образованието е приоритет на държавната политика; ще правят необходимото българската политика повече да се опира на знанието, да създава условия за развитие, условия за доброто на всички български граждани.

Уважаеми учители, пожелаваме ви здраве и сили, истинско обществено признание!

Скъпи ученици, на вас пожелаваме трудолюбие, любопитство, много смелост, за да е дълъг и светъл пътят ви!

Уважаеми граждани, нека заедно да пазим и подкрепяме българското училище, за да имат поколенията житейски хоризонт, в душата си светла и национална опора!
Честит празник!

С уважение,
Михаил Миков
Председател на НС нс БСП
Председател на
ПГ "БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ"