Честит Великден! Честито Възкресение Христово!

Честит Великден! Честито Възкресение Христово!

Уважаеми съграждани,

Честит Великден! Честито Възкресение Христово!

Нека този светъл празник ни събере в храма на обичта и човешкото възвисение. Там, където вярата в ценностите и традициите са онази опора, която трябва да ни води към все по-добри и истински дела, които ни градят като хора и общност. Далеко от злостта и пошлостта на съвремието ни!

Нека заедно потърсим пътя към изпълнения със смисъл и милосърдие ден! А благодатният огън да осветли и открие собственото ни духовно и физическо усъвършенстване.

Със здраве, мъдрост и вяра да преодолеем изпитанията, които ще ни направят по-силни и готови да преодолеем собствените си ограничения и поставени препятствия!

Да си пожелаем хубави празнични дни, изпълнени с обич към близки и приятели!

Светъл празник!

Областен и общински съвет на БСП-Търговище!