Д-р Светослав Стефанов: Последните десет години са загубени за здравеопазването

д-р Светослав СтефановВ Търговищка област болките в здравеопазването са няколко. На първо място е проблемът с кадрите. Има голям недостиг основно на общопрактикуващи лекари и на медицински сестри. Налага се в медицински заведения част от работата да се извършва и от немедицински кадри.

Търговище е областта с най-малко общопрактикуващи лекари в България на глава от населението.

В община Антоново има само един общопрактикуващ лекар, като колежката е в следпенсионна възраст. В Омуртаг и в Попово дефицитът също е голям. Поради смърт на лекар съм молил други колеги да запишат неговите пациенти за свои, тъй като те останаха без лекар. Не искам да мисля какво ще се случи, когато някой колега реши да се откаже или поради друга причина да спре неговата практика.

Последните десет години са загубени за българското здравеопазване по отношение на кадровата политика. Необходимо е много време, за да се промени обучението по медицина и специализацията. В годините бе създаден недобър имидж на специалността Обща медицина, която в Западна Европа е доста търсена, уважавана и оценявана.

Здравеопазването е консервативна система, която не търпи резки промени. Добре е всички стъпки да се обсъждат внимателно и в детайли със съсловието.