Искаме да достигнем до всеки жител на Търговищка община

Искаме да достигнем до всеки жител на Търговищка община!

Затова бяхме и в селата Бистра, Съединение и Певец. Кандидатът за кмет г-жа Рая Матева, депутатът от парламентарната група "БСП за България" проф. Светла Бъчварова и кандидати за общински съветници от местна коалиция "БСП за България /БСП и АБВ/" в открит диалог с жителите на селата обсъдиха най-наболелите проблеми.

При изключителен интерес и висока посещаемост премина срещата ни с учители и директори - дейци на образованието от всички поколения. Участниците остро разкритикуваха промените в закона за предучилищното и училищно образование, който вменява на учителите неадекватни за професията задължения. Експериментите в тази област ще се отразят негативно върху крайните резултати, като образователното ниво на бъдещите поколения спада непрекъснато. Поставен бе акцент върху издигане престижа на учителската професия.

Г-жа Матева изтъкна, че в програмата за управление през бъдещия мандат са предвидени особени грижи за организацията на дуалното обучение, след диалог с работодателите за необходимостта от специалисти за местния бизнес.