Младежко обединение в БСП - област Търговище с ново ръководство.

На 3 юни се проведе заседание на Областния съвет на Младежкото обединение в БСП-Търговище. Като официални гости присъстваха областният председател на БСП - Явор Куюмджиев и общинският председател ма БСП-Търговище - д-р Светослав Стефанов.
След доклад за дейността на Младежкото обединение за мандата 2014-2016 г., младите социалисти си избраха ново ръководство на областно ниво в състав:

Председател и координатор - Илия Илиев;
Зам.-председател - Ивелина Арсова;
Секретар - Десислава Петрова.

Преизбраният председател - Илия Илиев благодари за гласуваното му доверие и постави акцент върху предстоящите задачи пред Младежкото обединение.