На празника с призив

Днес е един от онези празници, в които с особена гордост честваме делото на нашите книжовници, просветители, революционери и дейци на националноосвободителните борби, на онези, които за запалили искрата на българското самосъзнание и духовност. В трудни времена, българският народ винаги е намирал здрава опора в техните завети.

Нашето съвремие е пълно с предизвикателства за духовните устои на обществото ни. Затова отново имаме огромна нужда от съвременни стожери за съхраняването и развитието на българското просвещение, култура, национално самосъзнание.

Днешният празник е повод да изкажем своята признателност на хилядите педагози и дейци на културата във всички сфери, които ежедневно полагат усилия за създаването на образовани, свободни и независими личности, призвани да продължат традициите за изграждане на общество с ценности и непоколебим дух, за да пребъде България!

Честит празник!

Точно на този празник, щабът на МК "БСП за България /БСП за България и АБВ/", призовава гражданите на община Търговище да упражнят своето конституционно право и масово да гласуват на втория тур на изборите за кмет на община и кметове на кметства - 03.11.2019 г. - да изразят свободно своята воля, от която зависи управлението на града и общината през следващите 4 години.