Най-ценен е живият контакт с хората!

Днес, 08.10.2019 г., кандидатът за кмет на община Търговище Рая Матева и част от екипа на кандидатите за общински съветници от местна коалиция "БСП за България / БСП за България и АБВ" проведоха няколко срещи с гражданите на Търговище.Емоционално посрещнаха нашите кандидати в квартален клуб на ул. "Г.С.Раковски". Г-жа Рая Матева пространно представи вижданията на екипа за решаване на най-наболелите проблеми в общината, както и приоритетите за развитието й през следващите четири години - за полагането на повече грижи за децата, възрастните и хората в неравностойно положение, достъпът до услуги и прякото участие на гражданите в местното самоуправление, проектите за подобряване на инфраструктурата и комуналните услуги, създаването на общински фондове, насочени към развитието на културата и младежките дейности.

Гражданите, от своя страна, поставиха конкретни въпроси и проблеми, свързани с квартала и клуба, както и че е необходимо да се полагат специални грижи за самотните възрастни хора.

Кандидатът за общински съветник Емил Димитров, подчерта, че този път е много и особено важно на първи тур на изборите - 27 октомври, да гласуват максимален брой избиратели! Важно е за град Търговище, важно е за община Търговище! Той призова присъстващите да подкрепят Рая Матева и кандидатите за общински съветници с № 67 в интегралната бюлетина!