Областният съвет на БСП-Търговище подреди листата на кандидатите на партията за предстоящите парламентарни избори

Днес, 26 май 2021 г, се проведе заседание на Областния съвет на БСП-Търговище, на което беше оформена листата на кандидатите на партията за предстоящите парламентарни избори.

Силен екип от авторитетни и социално чувствителни професионалисти, обединени от желанието за промяна в управлението. Освен, утвърденият вече от НС на БСП водач ген. Кольо Милев, в листата следват:

2. д-р Светослав Иванов Стефанов - Висше Медицина
3. Николай Цонев Черкезов - Висше Инж.-технолог
4. Гражданска квота
5. Илия Светозаров Илиев - Висше Психология и Мениджмънт
6. Павлинка Иванова Тасева - Висше Финанси
7. Десислава Евгениева Петрова - Висше Право
8. Дарина Димитрова Георгиева - Висше Педагогика