Общо събрание на БАС

На 21 март в Попово се проведе общо събрание на БАС, на което се избра ръководство и делегати за Областното събрание и Националното съвещание на БАС.