Общо събрание на общинската организация - гр.Опака

Вчера 16 април, в град Опака се състоя общо събрание на общинската партийна организация, на което присъства и областният председател на БСП - Явор Куюмджиев. Бяха разгледани и осъдени материали и информация от заседанието на 48-мия конгрес на БСП, както и оставката на общинското ръководство на БСП след загубата на последните парламентарни избори. Членовете на партийната организация се обединиха около необходимостта партията да се върне към изконните си ценности и исторически корени като защитник на бедните, онеправданите, предприемчивите и социално слаби български граждани.
"Трябва да възвърнем доверието на ляво мислещите към нас", казаха те.
Оставката на Румяна Иванова, като общински председател и на общинското ръководство беше единодушно отхвърлена.
На събранието присъстваха 51 от 59 членове на общинската организация от Опака, Горско Абланово и Гърчиново, като 18 от тях са на възраст под 35 години.
Беше обсъден и въпросът за формирането на листа за общински съветници, като се наложи предложението тя да бъде предимно от млади хора, които да се заемат отговорно с формирането на политики.