Отчетно-изборна кампания на БСП-Търговище

Отчетно-изборна кампания на БСП-Търговище

На основание чл. 22, ал. 3, т. 1 от Устава на БСП и решение на НС на БСП от 17.11.2019 г. в Общинската организация на БСП - Търговище се провежда отчетно-изборна кампания.

На свои събрания социалистите дискутират работата на ОПО и БСП през последните четири години.

В демократичен дух се избират новите ръководства на ОПО и се правят предложения за председател на ОбО на БСП, председател на БСП, делегати на 50-я Конгрес, за членове на ОбС, ОбКК, НС, и ОПКК.

Предстои провеждането на отчетно-изборна конференция и Конгрес на БСП.