Отчетно-изборна кампания в БСП

В общинската партийна организация на БСП-Търговище от 1 до 29 февруари текат отчетно-изборни събрания на партийните организации. Предвид тяхната важност, интересът и активността на социалистите е голям. На тези събрания тече оживена дискусия, относно причините за незадоволителните резултати на Местни избори 2015 г., правят се предложения за председател на ОбС на БСП-Търговище, членове на ОбС на БСП и делегати на предстоящия конгрес. Всички тези въпроси ще бъдат още веднъж задълбочено дискутирани на предстоящата отчетно-изборна конференция на БСП-Търговище.
Целта е отчетно-изборната кампания на БСП да се използва максимално за укрепване на Общинската партийна организация, издигане на нейния авторитет и позиции, и повишаване доверието на гражданството в нея.