Открити сме за диалог с всеки от вас

С уважение, много надежди и усмивки! Така се посрещат навсякъде кандидатът за кмет на община Търговище г-жа Рая Матева и кандидатите за общински съветници от БСП за България /БСП за България и АБВ/! Продължихме с неформалните срещи в Търговище, защото искаме да се срещнем с максимален брой граждани, които да споделят своите виждания за развитието на нашия град.

В последните дни посетихме с. Здравец, където представихме и кандидата за кмет на селото - Силвия Славова. Жителите споделиха, че особено в последния управленски мандат са напълно забравени и не виждат никаква грижа за решаване на техните проблеми. А те са отново - липса на достатъчно осветеност на улиците, лошото състояние на пътната настилка, недостатъчния брой на контейнерите за отпадъци, трудното оцеляване при сегашната икономическа обстановка, което принуждава близките им да търсят препитание в чужбина.

Същите въпроси поставиха и жителите на селата Надарево и Голямо Ново. В Надарево се нуждае от ремонт читалищната сграда, а жителите, са започнали инициатива сами да се справят с уличното осветление. В с. Голямо Ново, в открит диалог с хората, бе споделен наболелият от това лято казус с водоснабдяването на селото.

"Аз не давам обещания, това са празни приказки! Аз и моят екип имаме амбицията, заедно с вас - жителите на общината - да подредим най-належащите за решаване проблеми и заедно да определим времевия диапазон за тяхното отстраняване! Открити сме за диалог с всеки от вас!", категорично заяви г-жа Рая Матева.

Подкрепете ни с №67 в интегралната бюлетина за кмет на община и общински съветници!

Снимки от събитията:

Срещи с жителите на община Търговище