Подкрепа за нашите кандидати за кметове на села в Търговищка община

Имахме огромното удоволствие да се срещнем с жителите на селата Стража, Давидово и Вардун, където изложиха своите виждания за развитието им нашите кандидати за кметове - Руслан Христов Стойнев, Никола Живков Христов и Христо Христов Ангелов. Масово посетени, срещите преминаха в откровен разговор, с очертаването на най-важните и неотложни за решаването на всяко населено място проблеми. Необходимостта от корекция в транспортното обслужване на селата, качеството на комуналните услуги, вътрешната инфраструктура отново бяха сред най-споделяните от жителите въпроси. В диалог помежду си, те трябва да подредят приоритетите за тяхното решаване, а грижата на нашите кметове на села ще бъде своевременното им поставяне на вниманието на общинския съвет и изискване да бъдат включени за финансиране и изпълнение.

Кандидатът за кмет на община Търговище Рая Матева и кандидатите за общински съветници от Местна коалиция "БСП за България /БСП за България и АБВ/" ще подкрепят безрезервно нашите кметове на села, както в изпълнителната власт, така и в общинския съвет. Общинският съвет, всъщност, единствен има "думата" при одобряването на бюджета за финансиране на всяко начинание за решаването на проблемите в селата.

Затова - подкрепете кандидатите за кметове Руслан Стойнев, Никола Христов и Христо Ангелов с № 67 в интегралната бюлетина!

С № 67 подкрепете Рая Матева за кмет на община Търговище и кандидатите за общински съветници от МК "БСП за България"!

Изборът за по-добър и достоен живот в община Търговище е наш!

Снимки от събитията:

Срещи във Вардун и Давидово