Подписка срещу сделката за придобиване на ЧЕЗ.

По време на организирана пресконференция с медиите, народният представител - проф. Светла Бъчварова заяви, че БСП стартира подписка за отмяна на сделката за придобиване на ЧЕЗ. Заедно с общинския председател на БСП - Търговище д-р Светослав Стефанов и общинския съветник Илия Илиев коментираха най-актуалната тема в страната.

"БСП започна национална кампания за събиране на подписи за разваляне на сделката. Това е една от възможностите държавата да си дойде на мястото и да се заеме с въпроса за електроразпределителните дружества, защото сделката е лоша и в голяма степен корупционна", каза  проф. Бъчварова.

"С тази подписка искаме да покажем, че не само БСП, а хората, които живеят в България са заинтересовани да има прозрачност и ред в електроразпределителните дружества.

"Държавата трябва да има ангажимент и участие при реализирането на такива сделки, да постави твърдо интересите на гражданите пред тези на бизнеса. Ние считаме, че има хаос в решенията, които се вземат, че има хаос в предложенията, които се правят по отношение на законодателството", категорична бе проф. Светла Бъчварова.

Втората тема, която народният представител засегна, касае промяната в Закона за селскостопанска академия, по нейно предложение. Законът бе гласуван на второ четене и подкрепен от ГЕРБ, а от настъпилите промени следва преобразуване на Опитната станция по земеделие - Търговище в Център за научно обслужване, който вече има статут на научен институт.

Предприятието и научният център ще получават достатъчно субсидии от Академията, за да осъществяват научно-изследователска и експериментална дейност.

В заключение проф. Бъчварова направи кратък отчет за дейността си в Парламента.  Пред журналистите тя сподели, че в последната една година има 48 задени въпроса, 3 питания, участие в комисията по бюджет и финанси в НС, 32 изказвания в пленарна зала, свързани с въпроси по различни законопроекти и други.