Позиция на БСП - Търговище

Уважаеми съграждани,

В навечерието на светлия български празник - 24 май с учудване научаваме, че от длъжност Директор на Духов оркестър е освободена г-жа Красимира Коларова.

Държим да напомним, че Красимира Коларова е водеща фигура в културния живот на община и област Търговище. Създател на детски хор "Бончо Бочев", дългогодишен диригент на хор "Родна песен" и на Духов оркестър - Търговище.

Под нейно ръководство посочените състави са завоювали редица награди, разнасяли са красотата на хоровото пеене и оркестрова музика, включително и извън страната.

Дългогодишните успехи на г-жа Коларова бяха основание за удостояването й с титлата "Почетен гражданин на град Търговище".

Считаме, че кадри на високо професионално ниво се изграждат трудно и те трябва да се пазят и развиват, без да оспорваме правото на общинската администрация да провежда своя кадрова политика.

Над всичко в този процес трябва да стои професионализма.

Освобождаването на г-жа Красимира Коларова в този момент е неудачно.