Позиция на ОбС на БСП Търговище

Уважаеми съграждани,

В последните дни новините около наличието и разпространението на COVID - 19 в община Търговище и региона са доста притеснителни. Област Търговище продължава да бъде червена зона на картата на България.

Все повече граждани са пряко или косвено засегнати от тази епидемия. Нараства броя на заболелите на домашно лечение и постъпили в болница. Вече има и починали от COVID - 19. Все повече хора питат: Областният координационен щаб има ли приет план за действие в тази обстановка и какви точно мерки предприема? Защо гражданството не се информира за всичко това и какво предстои?

Не е ли време в съответствие със заповедта на Министъра на здравеопазването от 21.10.2020 г. да се вземат и публикуват по-строги мерки в областта, отговарящи на съществуващите проблеми? Какви са конкретните резултати и промени в областта след посещението на Министъра на здравеопазването?

Отговорът на всички тези въпроси е отговорност на Щаба и лично на неговия председател г-н Стайков.

Настояваме в кратък срок  тези отговори да бъдат дадени на гражданите, защото тяхната информираност е важна предпоставка за лична защита и спокойствие.