Пресконференция с проф. Светла Бъчварова - депутат от "БСП за България".

Загриженост за състоянието на образованието, здравеопазването и земеделието в България, и към хората от рискови групи, с ниски доходи - това бе в основата на пресконференцията, която проф. Светла Бъчварова даде в Търговище.

В пресконференцията взе участие и председателят на Общински съвет на БСП Търговище - д-р Светослав Стефанов.

С присъстващите журналисти проф. Бъчварова сподели, че до момента в Народното събрание е подала девет устни и десет писмени въпроса, отнасящи се до: земеделие, здравеопазване, пътна инфраструктура и хора с увреждания - проблеми, които избирателите в областта поставят в разговори с нея, инициирала е и е подготвила седем законопроекта.

Изключително внимание проф. Бъчварова е отделила на Закона за храните - отхвърлен за жалост в парламента. Неприемането на този закон осуетява присъствието на български промишлени и селскостопански стоки във вериги и магазини с над 2 млн. лв. оборот. Това осуетява завръщането на българските стоки на пазара и е удар срещу българските производители.

Изтъкнато бе, че БСП ще продължи да работи по темата храни, особено след като в рамките на ЕС се появи проблема с двойния стандарт за хранителните квоти.

Депутатът от "БСП за България" е провела общо пет приемни с граждани в Търговище. Приемни са осъществени и в Поповo и Омуртаг. Гражданите поставят въпроси основно по социални проблеми, такива свързани с транспортната инфраструктура, с обработка на документи и бюрокрацията, съпровождаща този процес.

Поставен бе акцент върху предстоящото обсъждане и приемане на бюджет 2018 г. от НС. БСП поема ангажимента да подготви алтернативен бюджет, в който обезателно да се предвидят възможности за подкрепа на ниските доходи на хората, подкрепа на земеделските производители, проблемите на средното и висшето образование и българската наука.

За да получат солидни аргументи в подкрепа на алтернативия бюджет, БСП ще организира в област Търговище срещи с учители и земеделски производители.

Проф. Бъчварова отговори и на всички въпроси, зададени от журналистите.