Преустановяване на отчетно-изборната кампания в БСП

Преустановяване на отчетно-изборната кампания в БСП

По решение на Изпълнителното бюро на НС на БСП временно се преустановява отчетно-изборната кампания в партията, включващо провеждането на събрания, конференции, конгрес. За нас най-важни са живота и здравето на гражданите. Мярката се налага предвид тежката пандемична обстановка.

Нека всички спазваме ограниченията, наложени от обявеното извънредно положение в страната, за да останем здрави!

ИБ на ОбС на БСП - Търговище