Продължава обсъждането на кандидатури за местните избори

Българска Социалистическа Партия - гр. ТърговищеПродължава обсъждането на кандидатури за местните избори. Представяме по-долу обсъжданите от БСП - Търговище кандидатури за кмет на Община - Търговище (по азбучен ред):

Галин Дачев КъневГалин Дачев Кънев
Роден на 16 март 1962 г.
Завършил е ТМТ - Търговище.
Висше образование - ВТУ "Ангел Кънчев" - Русе, специалност: "Машинен инженер".
Работил е в ЗХТ "Зора" - Търговище; Община Търговище - заместник-кмет; ЛВК "Вимпром" - Търговище.
Управител на "БКС", ЕООД - Търговище.
Деян Русев ДечевДеян Русев Дечев
Роден на 24 април 1952 г.
Висше образование - СУ "Климент Охридски", специалност "Физика" и в СА "Д. А. Ценов" - специалност "Финанси". Работил е в системата на образованието и в банковата сфера - ПЧБ, Пощенска банка; директор на "Информационно обслужване", АД - клон Търговище.
Заместник-кмет на Община Търговище.
Диан Цонев ДончевДиан Цонев Дончев
Роден на 15 май 1962 г.
Завършил е Първо СОУ - Търговище. Висше образование - ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "История".
Работил е в ОК на ДКМС, в системата на МВР и ДАНС. Бил е директор на териториална дирекция "Национална сигурност" в  градовете Шумен и Търговище.
Директор на дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" в Община - Търговище.
Емил Александров ДимитровЕмил Александров Димитров
Роден на 23 август 1959 г.
Випускник на ТМТ - Търговище.
Висше образование - Аграрен университет- Пловдив, специалност "Агроинженер".
Работил е като агроном в ПЖС - с. Лиляк; Председател на ТКЗС - с. Моравка, АПК -  Антоново, а от 1989 г. - в сферата на частния бизнес.
Управител на "Агродимекс", ООД - Търговище, общински съветник, председател на Постоянната комисия "ТСУ и развитие на населените места, околна среда, транспорт и аграрна политика".
Красимир Митев МиревКрасимир Митев Мирев
Роден на 15 юли 1949 г.
Висше образование - Медицински университет - Варна, специалност "Хирургия", и втора специалност "Социална медицина и здравеопазване" в Москва.
Работил е като хирург, заместник-главен лекар и директор на болницата в Търговище, народен представител в 7-то ВНС. Бил е Председател на УС на НСОРБ, в момента е заместник-председател. Член на Комитета на регионите на Европейския съюз.
Кмет на Община - Търговище.
Румен Иванов ТакоровРумен Иванов Такоров
Роден на 26 март 1955 г.
Учил е в Първо СОУ  - гр. Търговище. Висше образование - УАСГ - София, специалност "Пътно строителство". Работил е в ОПУ, "Пътни строежи", заместник-кмет на Община Търговище и заместник-областен управител. Народен представител е в 38-то, 40-то и 41-то НС.
Работи в "Пътинженерингстрой - Т", ООД - Търговище.
Светослав Христов ЗагоровСветослав Христов Загоров
Роден е 27 април 1968 г.
Завършил е Първо СОУ - Търговище. Висше образование -  Икономически университет - Варна, специалност "Социално-икономическа информация". Работил е в "Информационно обслужване", АД - клон Търговище, БТК, инспектор и директор на ОББ - клон Търговище.
Административен директор на "ЕМУ", АД - Търговище, общински съветник, председател на Постоянната комисия "Общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет, данъци и такси".
Славчо Симеонов СлавчевСлавчо Симеонов Славчев
Роден на 08 юни 1955 г.
Випускник е на Второ СОУ - Търговище.
Висше образование - Технически университет -  Варна, специалност "Технология на машиностроенето". Работил е в МРК "Хан Крум", в ОбК на ДКМС - секретар и първи секретар, директор на НПК - Ястребино и Националния дворец на пионерите - София, а от 1990 г. - в сферата на частния бизнес.
Управител на "Месни продукти", ЕООД - с. Здравец.

Очакваме и вашите мнения до 30 юли 2015 г. на обявените контакти в сайта ни http://bsp-targovishte.com/contact/