Съвещание на Движението на ветераните в БСП

На 17 април в Търговище се проведе регионално съвещание на областните и общински съвети и клубове на Движението на ветераните в БСП от областите: Търговище, Варна, Шумен, Разград, Силистра и Добрич.
На съвещанието присъства Явор Куюмджиев - председател на областния съвет на БСП - Търговище, а гост бе проф. Владимир Топенчаров - председател на Движението на ветераните в БСП и член на ИБ на НС на БСП.
Съвещанието бе открито и ръководено от Петър Карагеоргиев - председател на Движението на ветераните в БСП - Търговище.
Професор Топенчаров акцентира върху задачите, произтичащи от документите на проведеното заседание на 48-мия конгрес на БСП. Засегнат бе и въпросът за предстоящите местни избори.
Срещата премина в оживена дискусия за състоянието на БСП и действията, които са необходими с цел укрепване на партийните организации и постигане на добри резултати на предстоящите избори. Представители на всички области взеха участие в дискусията и споделиха свои мнения и предложения.