Семинар

Днес  ОблС на БСП - Търговище организира семинар в комплекс "Островче", на който ще присъстват над 120 души от областта, сред които председателят на ОблС - Явор Куюмджиев, председатели на общински съвети, общински съветници, членове на ИБ, председатели на ОПО и представители на МО в БСП-Търговище.
На семинара ще бъдат дискутирани актуални теми с официалните гости - Явор Дачков - журналист в-к "Галерия" и сайт glasove.com, проф. Михаил Мирчев - социолог, агенция АССА-М, Румен Петков - журналист, информационен сайт pogled.info, д-р Бойко Маринков - Институт по балканистика към БАН и Антон Кутев - организационен секретар, член на ИБ на БСП.