Среща с клуб "Стефан Караджа"

Към статията:

Среща с клуб "Стефан Караджа" и с жителите на с. Дралфа